Pályázati tanácsadás

Pályázatok írását, mint tevékenységet az egész ország területén vállaljuk, magánszemélyeknek és cégeknek. Első sorban a vidékfejlesztést és környezetvédelmet érintő Európai Uniós és hazai forrású támogatások sikeres kiaknázását segítjük 6 éves tapasztalatunkkal. Üzleti filozófiánk az ügyfeleink elégedettségére épül. Ehhez a sikeres pályázaton keresztül vezet az út. Ezért a hosszú távú kapcsolat kialakítására törekszünk, már a kezdetektől segítve a sikeres pályázat kialakítását. Ennek megfelelően a díjmentes előminősítést követően csak olyan pályázatok beadásában működünk közre, melyek gazdasági adatok alapján és a projektcélok tekintetében is biztosan megfelelnek a pályázati kiírásoknak.

A következő feladatokat látjuk el pályázatírás szolgáltatás keretében:

  • Személyes konzultáció (ingyenes)
  • Pályázati adatlap – támogatási kérelem – kitöltése
  • Pályázathoz csatolandó dokumentumok szakmai ellenőrzése
  • Pályázat benyújtása
  • Hiánypótlások benyújtása
  • Helyszíni szemle segítése
  • Kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel (pályázó, pályázati hatóság, könyvelő,
    szállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet, stb.)
  • Támogatási szerződés megkötése

A felsorolás a teljesség igénye nélküli.
A pályázatírás tehát minden olyan tevékenységet magában foglal, mely a támogatás elnyeréséhez szükséges, egészen a pozitív támogatói döntést követő Támogatási szerződés megkötéséig a közreműködő hatósággal. Projektmenedzsment lefolytatása is része a tapasztalataink alapján kialakított saját pályázatkezelési know-hownak. A támogatás elnyerése csak az első lépés a projekt sikeres megvalósításához. A támogatás sikeres lehívásához sikeres projektmegvalósítás vezet. Ezen az úton a támogatási szerződés megkötésétől az utolsó kifizetési kérelem elfogadásáig, majd a fenntartási időszak végéig segítjük ügyfeleinket az elnyert támogatások lehívásában, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a pénzhez jutás folyamatát. Kiemelt tapasztalattal rendelkezünk a helyszíni ellenőrzések megfelelő lebonyolításában és támogatásában, melyek során a közreműködő szervezet a projektek szakmai és pénzügyi megvalósítását ellenőrzi.

A megfelelő projektmenedzsment jelenti a kulcsot ahhoz, hogy ön támogatást igénylőből sikeres és elégedett pályázóvá válhasson.